Reglementen D...

Reglementen Dutch Lions Cheerleading


Hieronder onze reglementen voor het seizoen 2022-2023, lees deze goed door. 
Alleen samen kunnen wij voor een goed resultaat zorgen en er een mooi en top seizoen van
maken.


Ouders/verzorgers:
Stemmen ermee in om hun kind te ondersteunen, te verzorgen en aan te moedigen tijdens hun
deelname aan het Cheer-programma.
Zullen sportiviteit uitstralen door respect en positieve steun te tonen aan alle cheerleaders, coaches
en ouders tijdens trainingen of andere evenementen.
Zullen samen met hun kind de regels en voorschriften zorgvuldig doornemen, en zich aan de regels
houden.
Het begrijpen, dat een overtreding van deze regels kan leiden tot opschorting of beëindiging van de
deelname van hun kind bij DLC.


Atleet:
Zal teamleden, andere cheerleaders, coaches, officials en fans met vriendelijkheid en respect
behandelen, ongeacht ras, geslacht, geloof of bekwaamheid door zich te onthouden van grof
taalgebruik, handelingen of gebaren. Ouders/verzorgers wordt verzocht dit gedrag helpen aan te
moedigen tijdens hun deelname aan het programma.


Zal sportiviteit uitoefenen door positieve steun te tonen aan teamgenoten, coaches en ouders bij
elke wedstrijd, training of andere evenementen.


Dient gezonde eetgewoonten aan te leren en suikerhoudende snacks, drankjes en frisdrank
vermijden tijdens trainingen of wedstrijden. Van dit soort voedingsmiddelen is bekend dat ze
uitdrogend zijn voor het lichaam. Cheerleaders dienen altijd een bidon met water mee te nemen
naar trainingen en wedstrijden.


Zal aandacht schenken aan coaches en hun aanwijzingen opvolgen, met respect voor het feit dat
coaches hun persoonlijke tijd vrijmaken om te coachen en te instrueren.


Zal de regels en voorschriften met hun ouder zorgvuldig doornemen en zich aan de regels houden.
Atleten begrijpen dat een overtreding van deze regels zal resulteren in de opschorting of
beëindiging van hun deelname bij DLC.


Uniform:
Atleten dienen zich gepast te gedragen wanneer zij hun uniform aan hebben. Onthouden dat zij de
organisatie en hun gemeenschap vertegenwoordigen. Het uniform en de accessoires die gekozen
worden door de coaches zijn verplicht. Het uniform zal gedragen worden bij wedstrijden en andere
evenementen.


Tijdens wedstrijden zijn de atleten in uniform en is hun haar in de juiste stijl.


Er mogen geen sieraden in of op enig deel van het lichaam, inclusief teen, buik, oor en tong
gedragen worden. Nagels dienen niet langer te zijn dan op sport lengte.


In verband met verstikkingsgevaar mag er tijdens het beoefenen en of uitvoeren van de sport
cheerleading, geen etenswaar/snoepgoed/kauwgom genuttigd worden.


Training en Wedstrijden:
Aanwezigheid is verplicht. De trainingen zijn bedoeld om de atleten stunts, tumbling, sprongen en
andere belangrijke informatie te leren die zij bij de wedstrijden zullen gebruiken en het is daarom
belangrijk dat de atleet alle trainingen bijwoont. Uitzonderingen hierop zijn: ziek zijn, blessure, bij
een overlijden en in overleg en met toestemming van de coach(es).


De atleet dient 10 minuten voor de training aanwezig en klaar te zijn om te beginnen.
Ouders/verzorgers dienen 10 minuten voor het einde van de training aanwezig te zijn, om hun kind
op te halen mocht er een mededeling zijn of in geval van het vroegtijdig beëindigen van de training.


Atleten dienen deel te nemen aan alle aspecten van de training. De trainingen omvatten, maar zijn
niet beperkt tot hardlopen, stretchen, krachttraining, stunten, tumbling en sprong conditionering.


Atleten dragen sportkleding zoals aangegeven door de coaches. Middel tot lang haar dient gedragen
te worden in een paardenstaart.


Tijdens de trainingen zijn sieraden of kauwgom niet toegestaan.


Elke overtreding van deze regels kan ertoe leiden dat de atleet niet kan deelnemen aan de training,
waardoor de atleet zijn/haar deelname aan de wedstrijd of het evenement kan verliezen.


Afmeldingen dienen minimaal een dag en niet later dan 19.00 uur s avonds voor aanvang van de
training op zondag worden doorgegeven. Deze kan via een apart appje naar de coaches worden
gestuurd.


Social media / foto’s / video’s
Dutch Lions Cheerleading zit op de volgende social media platforms: Instagram, Facebook, TikTok,
YouTube en onze eigen website.
Wij maken gebruik van WhatsApp en of email om informatie te delen, lees dus altijd de berichten en
of e-mails die binnenkomen. Er zullen voor alle teams een groepsapp worden gemaakt. In de
groepsapp worden geen discussies / ruzies e.d. besproken, ook laat je je hierin niet negatief uit over
jouw teamgenoten/coaches/ouders en verzorgers. Privé en of persoonlijke vragen, stel deze in een
apart appje aan jouw coaches. Onenigheid tussen atleten/atleten en coaches/ouders, verzorgers en
coaches worden persoonlijk uitgesproken.


Alle foto’s en video’s die tijdens de trainingen worden gemaakt, worden gedeeld in de groepsapp,
echter mogen deze zonder overleg met de coaches niet worden geplaatst op welke vorm van social
media platform. Dutch Lions Cheerleading plaatst foto’s/video’s op onze social media platforms,
waarna een ieder vrij is om deze te delen of zelf te plaatsen op hun social media platform.
Foto’s/video’s die op evenementen/wedstrijden zijn gemaakt, zijn vrij om te plaatsen.
Het wordt zeer gewaardeerd dat wanneer iemand leuke foto’s/video’s heeft, deze deelt in de
groepsapp, Dutch Lions Cheerleading maakt graag leuke video’s en dan is alles welkom.


Contributie:
Voor de Lion Cubs en Lions Heart bedraagt deze €250.

Voor de Lady Lions en Crusaders Cheerleaders bedraagt deze €350.
Een seizoen bestaat uit 10 maanden. September t/m Juni.
De contributie dient voor aangegeven tijd volledig betaald te zijn.